[Video] Share theme WordPress tối ưu hoá SEO miễn phí Responsive, HTM5[Video] Share theme WordPress tối ưu hoá SEO miễn phí Responsive, HTM5.
Demo:
Xem note hướng dẫn đầy đủ trên Facebook:
Đây là theme tối ưu hoá SEO onpage,khai báo các thuộc tính rich snippets. Sử dụng Bootstrap v3.2.0, Responsive.
√ Cam kết theme sạch không có Shell, Virut.
√ Theme tối ưu hoá SEO, dùng làm site vệ tinh blog, theme đăng ký adsense.
√ Support cài đặt config nhiệt tình.

*Link test rich snippet.

Tài liệu sử dụng:
√ Cácfunctions, theme mặc định. Bootstrap v3.2.0

Like Fanpge để được support và nhận nhiều video tài liệu SEO cũng như theme mới:

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply