Tìm hiểu Website – cài đặt WordPressWebsite là thế nào? Tên miền (domain name) là gì? Lưu trữ website (hosting) là sao? Video này sẽ giải thích theo cách đơn giản và dễ hiểu.

WordPress – giải pháp tối ưu về quản trị & chi phí cho websites. Theo www.forbes.com có khoảng 75 triệu website trên thế giới sử dụng WordPress. Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về WordPress, và cách thức cài đặt, cũng như khái quát một số tính năng chính quản lý website sử dụng WordPress.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về WordPress tại website tiếng Việt:

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply