Phân biệt posts và pages, category và tags trong WordPressKhi nào dùng Post khi nào dùng page page. Category, tag khác nhau chỗ nào. Cách sử dụng ra sao, mình sẽ hướng dẫn phân biệt, so sanh trong video này.
=========
Epic SEO
Địa Chỉ: 171 Nguyễn Công Trứ, BMT, Daklak, Việt Nam, 630000
SDT: 0975.447.248
Website:

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply