Lập Trình WordPress 4x – Bài 06 Intro Plugin Phần 1WordPress là một CMS nổi tiếng hiện nay và WordPress đang đứng ở đầu danh sách các CMS được ưu chuộng nhất trên thế giới đứng trên 2 CMS khác nổi tiếng khác là Drupal và Joomla. Hiện nay tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung việc sử dụng WordPress để xây dựng website khá phổ biến vì cộng đồng người sử dụng WordPress rất lớn và WordPress có một kho ứng dụng mở rộng với hơn 33K plugin hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề của website.

Sử dụng WordPress thì cực kì đơn giản , nhưng để lập trình mở rộng thêm cho nó cũng là cả quá trình dài mà bạn cần phải trang bị đầy đủ các kiến thức mở rộng do WordPress cung cấp. Cụ thể hơn là bộ thư viện Codex của nó, hướng dẫn bạn sử dụng các Hook, hàm có sẵn nằm bên trong lõi WordPress để xây dựng mở rộng các thành phần website.

👉 Website: www.zendvn.com
👉 Skype: zendvn.help
👉 Email: [email protected]
👉 Số điện thoại: +84 (08) 66.837626
👉 Di động: 01683 308 983
👉 Facebook:
👉 Facebook trao đổi lập trình:

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply