Hướng dẫn thiết lập cấu hình SMTP Gmail trên WordPress#dotrungquan #wordpress

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – là giao thức truyền tải thư tín đơn giản) là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng Internet. Bạn chỉ cần hiểu đơn giản là SMTP giúp website bạn có thể gửi thư hoặc các Email qua một địa chỉ đã được thiết lập sẵn ngay trên Website của bạn, thư sẽ tới với khách hàng, người dùng của bạn khi thực hiện các thao tác hoặc các đơn đặt hàng trên website về địa chỉ Email của người dùng.

– Tài liệu văn bản: _________________________________________
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
1. Cài đặt, Tối ưu WordPress, xử lý mã độc và các lỗi trong website
2. Xác minh, cài đặt SSL
3. Triển khai hạ tầng máy chủ server/hosting/vps
4. Triển khai dịch vụ mail
5. Tư vấn dịch vụ (Tên miền, Hosting, Server, VPS, SSL, Mail…)
6. Quản trị website, máy chủ web
_________________________________________
_________________________________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ
– Facebook: fb.com/dotrungquan.info
– Fanpage: fb.com/huongdanhosting
– Telegram:
– Mail: [email protected] hoặc [email protected]
_________________________________________

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply