Chuyển host cho WordPress theo phương pháp thủ công, tận dụng tính năng nén của control panelTận dụng tính năng nén, và giải nén để chuyển hosting thủ công nhanh, ít lỗi hơn.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết chi tiết:
Chuỗi video liên quan:

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply