Bài 4: Quản lý và viết bài mới trong wordpressHôm này mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần bài viết và cách viết một bài mới trong wordpress.
Nội dung chính của video bao gồm:
– Quản lý bài viết
– Quản lý chuyên mục
– Quản lý tag
– Viết bài mới
– Đưa trình soạn thảo về phiên bản cũ.
————————-
Đoạn code đưa trình soạn thảo về phiên bản cũ là đây:
add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);
Chèn đoạn code trên vào file functions.php của theme đang sử dụng nha!
————————-
Website:
Seri:
Facebook:

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply