Backup và Khôi Phục Dữ Liệu Website WordPress Với All-in-One WP Migration PluginTrong video này IMTA hướng dẫn bạn backup và khôi phục dữ liệu (restore) trên hosting sử dụng cPanel, Nội dung video gồm 2 nội dung
Nội dung 1: Backup dữ liệu website
Nội dung 2: Khôi phục dữ liệu
Website gồm 2 phần là code và database. Do đó bạn luôn luôn phải có 2 file này mới có thể restore được website.
Ngoài ra bạn cần lưu ý lưu lại pass và user của database. Sau khi restore xong nhớ kiểm tra SSL (Https) và đường dẫn chính xác chưa.
Cảm ơn bạn đã xem video!

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply