#2 – Vẽ phác thảo thời trang cho người mới bắt đầu học thiết kế thời trang. Tập 2Một trong những cách để các bạn tham khảo vẽ thiết kế thời trang theo một cách khác , vừa nhanh vừa hiệu quả và vô cùng cần thiết khi đi làm thiết kế thời trang.
Vẽ mảng bẹt kết cấu của Thiết Kế là vô cũng cần thiết khi mình sản xuất công nghiệp hay mình làm việc với thợ cắt, những người thứ 3 ngoài sự hiểu của mình về những thứ mình sáng tạo ra.

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/giai-tri/thoi-trang/

You Might Also Like

Leave a Reply