#10 – WordPress Pagination – Phân trang danh sách bài viết | WordPress DevelopmentTrong bài học này, chúng ta sẽ tiến hành phân trang danh sách bài viết hay còn gọi là WordPress Pagination. Ngoài ra, chúng ta sẽ tạo một thanh phân trang tùy chỉnh chứ không dùng mặc định của WordPress.

👉 👉 Bài viết chi tiết, template HTML và code demo:
👉 👉Mua bản quyền Cultura HTML tại đây:
👉 👉 Tài liệu tham khảo:
—————————————————————————–
Email liên hệ: [email protected]
Fanpage:
Website:
© Bản quyền thuộc về Góc Làm Web. Vui lòng không reup video
© Copyright by Góc Làm Web ☞ Do not Reup

Nguồn: https://dweb.vn/

Xem thêm: https://dweb.vn/website-all-win/tai-lieu-website/

You Might Also Like

Leave a Reply